Aktualności


17 grudnia 2020

Przeprowadzone zostało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSIW, na którym wybrano nowe władze organizacji. Przyjęto czterech nowych Członków Stowarzyszenia. Utworzono również Polską Grupę Inżynierii Śniegowej (PGIŚ) afiliowaną przy PSIW.

20 listopada 2020

Prof. Giovanni Solari, przewodniczący IAWE w latach 2003-2007, zmarł 19. listopada 2020 r. Jego odejście okryło głębokim smutkiem środowisko inżynierii wiatrowej na całym świecie. Poniżej można zapoznać się z listem aktualnego przewodniczącego IAWE, , prof. Ahsana Kareema, w związku z tym wydarzeniem.
List przewodniczącego IAWE

13 grudnia 2019

W dniach w dniach 1-6 września 2019 r. w Pekinie (Chiny) odbyła się konferencja 15th International Conference on Wind Engineering. Prof. Tadeusz Chmielewski i prof. Andrzej Flaga reprezentowali nasze Stowarzyszenie na plenarnym zebraniu IAWE, które odbyło się 4 września 2019 r. Przewodniczącym IAWE na następną kadencję został ponownie wybrany prof. Ahsan Kareem, University of Notre Dame (USA). Na zebraniu dokonano także wyboru miejsca następnej konferencji pod auspicjami IAWE. W imieniu PSIW Przewodniczący prof. A. Flaga przedstawił kandydaturę Krakowa jako miejsce ICWE16. Polska oferta spotkała się ze znacznym zainteresowaniem, jednak ostatecznie wybór delegatów padł na Florencję (Włochy).
Oferta organizacji ICWE16 (pdf)

10 grudnia 2019

W dniu 26 września 2019 r. w Politechnice Krakowskiej odbyła się konferencja "Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa". Obrady konferencji miały miejsce w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej oraz w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK. Po zakończeniu obrad konferencji odbyło się zebranie Członków naszego Stowarzyszenia.
Sprawozdanaie z konferencji (pdf)

11 kwietnia 2018

W dniach 3-5 października 2018 r. w Krakowie odbędzie się 8. Międzynarodowa Konferencja "Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi" (EEBP8: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL EFFECTS ON BUILDINGS AND PEOPLE: ACTIONS, INFLUENCES, INTERACTIONS, DISCOMFORT) organizowana pod patronatem PSIW. W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: psiw.org.pl/eebp8/

17 sierpnia 2016

Wiceprzewodniczący naszego Stowarzyszenia, prof. Tadeusz Chmielewski, na zaproszenie prof. Gregory'ego Koppa i z rekomendacji prof. Yukio Tamury, weźmie udział w zebraniu Międzynarodowej Grupy Roboczej na temat EF-Scale (odnośnie intensywności tornad). Zebranie odbędzie się 6 września 2016 r. w Wiener Neustadt.

16 czerwca 2016

Walne Zebranie Członków (WZCz) PSIW odbędzie się w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej (al. Jana Pawła II 37/3a, Kraków) w czwartek 30.06.2016 r. o godz. 11:00.

23 marca 2015

Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej organizuje jubileusz 80-lecia urodzin naszego Kolegi Jerzego Żurańskiego. Jubileusz odbędzie się w Warszawie 9.10.2015 r.

8 kwietnia 2014

Najbliższe zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej odbędzie się czwartek, 24 kwietnia 2014 r., w Instytucie Techniki Budowlanej, w budynku głównym ITB w Warszawie, ul. Filtrowa 1, sala 149 . Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00.
Zaproszenie na spotkanie (pdf)


Wyświetl większą mapę

27 marca 2013

W załączeniu zamieszczony został protokół Walnego Zebrania Członków PSIW z 30.11.2012 r.
Protokół (pdf)

13 listopada 2012

Walne Zebranie Członków (WZCz) PSIW odbędzie się w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej (al. Jana Pawła II 37/3a, Kraków) w piątek 30.11.2012 r. poczynając od godz. 13:00 (pierwszy termin) lub od 13:30 (drugi termin).


Wyświetl większą mapę

14 czerwca 2012

Najbliższe zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej odbędzie się czwartek, 28 czerwca 2012 r., w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Jana Pawła II 37/3a w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.30.
Zaproszenie na spotkanie (pdf)

12 kwietnia 2012

Kolejne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej odbędzie się czwartek, 26 kwietnia 2012 r., w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Jana Pawła II 37/3a w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.30.
Zaproszenie na spotkanie (pdf)

10 kwietnia 2011

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej, zapraszamy do udziału w Sympozjum: "System obliczeniowy AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej". W załączeniu przesyłamy ostateczny program Sympozjum. Z serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodniczący PSIW
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Sekretarz PSIW
Dr inż. Jarosław Bęc

Program Sympozjum (pdf)

19 kwietnia 2010

Zaproszenie na dwudniowe zebranie PSIW organizowane przez członków naszego stowarzyszenia z Politechniki Rzeszowskiej. Spotkanie odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2010 r. (wtorek i środa) w Rzeszowie i Bezmiechowej.
Zaproszenie na spotkanie (pdf)

7 grudnia 2009

Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej odbędzie się czwartek, 10 grudnia 2009 r., w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Jana Pawła II 37/3a w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00.
Zaproszenie na spotkanie (pdf)

15 lutego 2009

W lutym 2009 r Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej zostało przyjęte w poczet Członków International Association for Wind Engineering (IAWE). Uroczyste przyjęcie w poczet Członków IAWE będzie miało miejsce podczas konferencji ICWE13 w 2011 r w Amsterdamie.